piątek, 30 września 2016

31DC2016: day 30 - inspired by a tutorial

Arbuzy / Watermelons :D

Użyłam: / I used: Inspiracja / Inspired by 

Poniżej znajdziecie moje zdobienia z poprzednich edycji:
Below you'll find my nail arts from previous editions:

2015 - tutaj / here 

2014 - tutaj / here

11 komentarzy:

Dziękuję za Twoją opinię ;)
Na ewentualne pytania odpowiadam pod danym komentarzem.

Thanks for Your comment. ;)
If you ask me sth, I'll answer under that comment.