poniedziałek, 25 września 2017

31DC2017: Day 25 - inspired by fashion

Kwiatki z delikatnej sukienki ;)
Some flowers from a delicate dress ;)


Użyłam / I used


inspiracja / inspired by

Poniżej znajdziecie moje zdobienia z poprzednich edycji:
Below you'll find my nail arts from previous editions:

2016 - tutaj / here 

2015 - tutaj / here 

2014 - tutaj / here 

5 komentarzy:

Dziękuję za Twoją opinię ;)
Na ewentualne pytania odpowiadam pod danym komentarzem.

Thanks for Your comment. ;)
If you ask me sth, I'll answer under that comment.