czwartek, 21 września 2017

31DC2017: Day 21 - inspired by a colour

Trochę wiosny tej zimnej i deszczowej jesieni :)
A touch of Spring in this cold and rainy Autumn :)
Poniżej znajdziecie moje zdobienia z poprzednich edycji:
Below you'll find my nail arts from previous editions:

2016 - tutaj /here

2015 - tutaj /here 

2014 - tutaj /here 

5 komentarzy:

Dziękuję za Twoją opinię ;)
Na ewentualne pytania odpowiadam pod danym komentarzem.

Thanks for Your comment. ;)
If you ask me sth, I'll answer under that comment.